• Trädgård

    Junitankar från trädgården

    Den går så väldigt snabbt försommaren. Den tvekar och dröjer, men då den väl kommer igång så går det undan. Grönskan exploderar och den ena blomman efter den andra slår…

  • DIY

    Bygg ett insektshotell

    Våra insekter har fått stort utrymme i media den här våren. Jättebra säger jag! Utrotningen av insekter, och då speciellt de som pollinerar vår mat, är ett reellt hot mot…