DIY

Bygg ett insektshotell

Våra insekter har fått stort utrymme i media den här våren. Jättebra säger jag! Utrotningen av insekter, och då speciellt de som pollinerar vår mat, är ett reellt hot mot världens matproduktion. Tre fjärdedelar av våra odlingsväxter behöver bli pollinerade av djur för att ge bra skörd. Hit hör t.ex. äpplen, plommon, blåbär, apelsiner, mandel och kaffe. Den goda nyheten är att vi alla kan hjälpa till att göra livet lättare för våra nyttoinsekter. Till exempel genom att bygga ett insektshotell.

De allra viktigaste pollinerarna är bin och humlor men också fjärilar, blomflugor, getingar och en del skalbaggar hjälper till. De flyger från blomma till blomma för att samla mat. Samtidigt överför de pollen från den ena blommans ståndare till den andra blommans pistill. Genom den här befruktningen kan blomman bilda frön. Många växtarter har sina frösamlingar i en form som vi gärna äter: bär, frukter och bönor. Det är en win-win-win-situation: växten fortplantas genom att frön sprids, medan insekten och människan får mat. Ju fler insekter desto större och bättre skörd, och därför har man humlor i tomatodlingar och bikupor bredvid jordgubbsodlingar.

Orsakerna till att mängden insekter har minskat är flera. Deras naturliga livsmiljöer försvinner då betesmarker växer igen eller ersätts av intensivt jordbruk och byggnader. Också avsaknaden av artrika skogsbryn och vägrenar tränger undan insekterna. Användning av bekämpningsmedel, invasion av främmande arter och klimatförändringen spelar också in.

Saker att göra för att hjälpa de pollinerande insekterna:

  • Värna om ängar och skogsbryn om du äger mark
  • Ät gärna kött från betande djur (och förstås rejält med grönsaker till)
  • Använd inte bekämpningsmedel – kemikalier och natur hör inte ihop
  • Plantera snälla växter i din trädgård, d.v.s. växter som hör till vår naturliga flora och sådana som inte sprids ohämmat. Våra mest invasiva arter lupin och jättebalsamin, som tränger undan ängsväxter och insekter, började som trädgårdsväxter.
  • Odla en äng! Den enklaste varianten är att lämna en del av gräsmattan oklippt. Slå gräset en gång per sommar och för bort det (t.ex. som täckmaterial i en annan del av trädgården). Så småningom blir det mindre gräs och fler ängsblommor.
  • Se till att ha ställen på gården där insekter trivs, t.ex. rishögar och stubbar. Övergivna sorkhål gillas av humlor.
  • Bygg ett insektshotell, se nedan!

Om du vill läsa mer om våra pollinerare kan du klicka vidare till Yles kampanj Rädda pollineraren. Detta Strömsö-avsnitt hade också många fina tips. Om du vill gå mer in på djupet om insektshotell så var denna artikel på Entomologist Lounge intressant.

 

 

Bygg ett insektshotell

Insektshotell kan se ut på många olika sätt. En sökning på nätet ger massor med idéer, från ett enkelt knippe vass till stora hus med alla tänkbart material i. Det finns ändå några riktlinjer att följa.

De flesta av våra pollinerande insekter vill ha små, mysiga krypin att bo och övervintra i. Minimidjup är 10-20 cm. Lagom varmt – morgonsol eller vandrande skugga blir bra. Långa rörformade rum föredras, men se till att bakväggen är stängd så vinden inte blåser rätt igenom. Torrt – se till att hotellet är skyddat för regn och fukt från marken. Lagom höjd från marken på en vägg är 1-1,5 m.

Mycket stora hotell kan bjuda in till spridning av sjukdomar och parasiter som drabbar nyttoinsekterna. Hellre flera små än ett riktigt stort hotell alltså. Tänk också på att så långt som möjligt använda naturmaterial. T.ex. lim kan innehålla kemikalier som i värsta fall är skadliga för de små liven.

 

 

 

Bra ställen att söka byggmaterial:

Vedstapeln: bark, vedträn att borra hål i (ca 0.2-1 cm i diameter och ca 10 cm djupt)
Naturen eller rabatten: ihåliga torra stjälkar (t.ex. vass, hundloka), torrt gräs, fröställningar (mest för dekoration)
Skogen: pinnar av olika storlek, kottar
Återvinningskärl: diskade konservburkar (typ ärtsoppsstorlek) eller mjölkpaket, en trälåda som yttre väggar (viktigt att bottnen finns kvar för att hotellet inte ska bli dragigt).

Mitt vägg-hängda insektshotell – gör såhär:

I princip är det bara att proppa in så mycket material som möjligt i lådan. Jag pusslade in material tills det hölls på plats av sig själv. Vill man säkra att materialet inte faller ut kan man stifta fast ett galler på framsidan.

Kom ihåg att fixa en upphängningsögla. Jag ordnade det med bastbandet runt lådan som jag spikade fast i väggen både ovanför och under.

 

 

Insektshotell av den här typen ska helst ställas skyddat över vintern för att inte riskera att invånarna fryser ihjäl. Kom då ihåg att ställa ut det igen innan insekterna vaknar ur sin vinterdvala.

Insektshotell är ett trevligt pyssel och nästa gång ska jag satsa på lite mindre och enklare varianter som fem-åringens tålamod räcker till. Följande projekt blir att plantera fler växter som nyttoinsekterna gillar. Mer om det i ett annat inlägg!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *